ด่วน ตรวจสอบคะแนน และ สิทธิในการคัดเลือก Admisisons 2556 ด้วย !!


อย่าลืมเข้ามาตรวจคะแนน Admissions นะครับ ว่า สอท ดึงคะแนน GAT/PAT  O-NET ของเราถูกต้องไหม ถ้าไม่ถูกต้อง ก็ติดต่อ สอท ขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องนะครับ 28-30 เมษายน 2556

ไม่มีข้อมูล GPAX นะครับ เพราะข้อมูลของน้องๆหลายคนยังไม่เรียบร้อยก็เลยไม่ขึ้นทั้งหมด
ใครติดรับตรงไปแล้ว และสมัครหรือคุณสมบัติไม่ถูกต้องก็จะโดนตัดในตอนนี้หละ


 
  
 
หน้าเว็บไซต์หลัก http://admission.cuas.or.th/adm56regis/index.html