ทำไม Admissions จำนวนรับจริง กับจำนวนรับตามระเบียบการไม่เท่ากัน !!


หลายคนคงสังสัยจำนวนตัวเลขตามระเบียบการ กับ จำนวนรับนักศึกษาจริง ไม่เท่ากัน   ทำไม สอท. ถึงไม่ประกาศจำนวนที่รับจริง !!
สาเหตุมาจากตัวหนังสือระเบียบการนั้นจะต้องจัดพิมพ์ให้เสร็จภายในระยะ
เวลาที่กำหนด เพื่อจะได้จัดพิมพ์และส่งไปตามมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ดังนั้นข้อมูลจะมูลทั้งหมด มหาวิทยาลัยจะส่งเรื่องมาก่อน
แต่พอหลังจากรับตรง ถ้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ยอดรับนักศึกษาตามเป้าก็จะมาประกาศรับเพิ่ม โดย จะต้องส่งข้อมูลให้ สอท ภายในกลางเดือนเมษายน ณ ตอนนี้หลายๆ มหาวิทยาลัยก็ส่งข้อมูลจำนวนรับสมัครมาให้ทาง สอทเรียบร้อยแล้วจ้า !! 
และถ้าสอท ประกาศ ตัวเลขตอนนี้ ก็จะมีผลได้ และผลเสียต่ออีกหลายคนที่ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียบ ดังนั้น สอท จริงไม่ประกาศตัวเลขรับสมัครที่แท้จริงออกมา เพื่อความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย