รับตรง คณะศึกษาศาสตร์โครงการนักกีฬาชั้นเลิศ ม.ขอนแก่น 2556


การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์โครงการนักกีฬาชั้นเลิศ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 รับสมัคร ถึง 30 เมษายน 2556


มีผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา ในรายวิชา GAT และ PAT 5 (ผลสอบปี 2555-2556)
 
คุณสมบัติด้านกีฬา (ผลงานปี พ.ศ. 2554-2556 เท่านั้น) 
1 เป็นนักกีฬาประเภทบุคคล และนักกีฬาประเภททีม (จะพิจารณานักกีฬาประเภทบุคคลเป็นพิเศษ) 
2 เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างชาติ ในประเภทกีฬาที่สาขาวิชารับสมัคร 
4.3 เป็นนักกีฬาตัวแทน กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ และ
กีฬาชิงแชมป์แห่งประเทศไทยที่สมาคมฯ จัดขึ้นในรอบมหกรรมเท่านั้น (ไม่รับพิจารณารอบคัดเลือก ตัวแทนจังหวัด ภาค)
4 จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษในข้อ 4.3 เมื่อได้รับเหรียญรางวัลลําดับที่ 1 ถึงลําดับที่ 3
5 ต้องเป็นนักกีฬา ดังต่อไปนี้
1. กรีฑา 2. กอล์ฟ 3. คาราเต้-โด 4. ยูโด
5. เทควันโด 6. บริดด์ 7. หมากกระดาน 8. ดาบสากล
9. เปตอง 10. เทนนิส 11. แบดมินตัน 12. วอลเลย์บอลชายหาด
13. ฟุตซอล 14. เซปักตะกร้อ 15. บาสเกตบอล