ปิดรับสมัคร Admissions 56 เผยยอดสมัคร 1.2 แสนคน แต่ยอดชำระ 7 หมื่น


หลังจากปิดรับสมัครไป ณ 21 เมษายน 2556  เวลา 24.00 น. สอท เผยยอดสมัคร 1.2 แสนคน แต่ยอดชำระแค่ 7 หมื่น  อยากให้น้องๆ ไปชำระเงินกันภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับ นั่นก็คือ ภายในวันที่ 23 เมษายน !!

ตรวจสอบข้อมูลการสมัครคัดเลือกฯประจำปีการศึกษา 2556   ถึงวันที่ 26 เมษายนะครับ
 
แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลการสมัครคัดเลือกฯ ปีการศึกษา 2556 (ยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว12-26 เม.ย 2556)
แล้วก็ 28-30 เม.ย 2556 ตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเลือกฯ และรายชื่อนักเรียนที่ถูกตัดสิทธิ์ Admissions กลาง โดยให้เข้าเว็บไซต์ ของ สอท. ตรวจสอบว่า สอทดึงข้อมูลของเรามาทำคำนวนคะแนนถูกต้องไหม
วันประกาศผล ปีนี้ยังยืนยันเวลาเดิมคือ 9 พฤษภาคม 2556