ข่าวด่วน Admissions 2556 : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รับเพิ่มเยอะ



ข่าวด่วน ข่าวร้อน เกี่ยวกับ Admission 56 สำหรับน้องๆ ที่เฝ้ารอมาแล้วจ้า ตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการ สำหรับที่จะเปิดรับช่วงแอดกลางปีนี้ ได้แก่......

1. บริหารธุรกิจบัณฑิต 60 คนกว่าๆ
2. บัญชีบัณฑิต 90 กว่าๆ
3. สถิติศาสตร์บัณฑิต 60 กว่าๆ
4. IT 25 กว่า
5. ประกัน  15 คน

ย้ำว่าแอดกลางไม่มีแยกวิทย์ แยกศิลป์นะครับ ขอให้น้องๆ โชคดีแล้ว หวังว่าเราคงจะได้เจอกันนะครับ
อ้างอิง https://www.facebook.com/CBSChula