สอท.แนะ นร.ให้รีบตัดสินใจเลือกคณะแอดมิชชัน ล่าสุดสมัครแล้ว 70,689 คน !!


    สอท.ย้ำ นร.รีบตัดสินใจเลือกคณะแอดมิชชัน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัครให้เรียบร้อย
       
       นางศศิธร อหิงสโก ผู้จัดการสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยว่า
 ตามที่ สอท.ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่าง วันที่ 11-21 เม.ย.2556 ทาง www.cuas.or.th ชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 11-23 เม.ย.2556 ผ่านทางธนาคาร หรือ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย นั้น ข้อมูล วันที่ 18 เม.ย.2556 มีผู้สมัครจำนวน 70,689 คน ชำระเงินจำนวน 21,878 คน ซึ่งถือว่าจำนวนผู้ชำระเงินยังน้อย ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่านักเรียนยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกคณะอะไร แต่ยังพอมีเวลาสมัครและชำระเงิน ดังนั้นตนฝากนักเรียนให้รีบตัดสินใจได้แล้ว รวมทั้งตรวจสอบการสมัครให้เรียบร้อยและชำระเงิน เพื่อการสมัครจะได้สมบูรณ์
       
       ทั้งนี้ ขอฝากนักเรียนที่สมัครและชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัครทาง www.cuas.or.th ยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัวจนถึงวันที่ 26 เม.ย.2556 ทางโทรสารหมายเลข 0-2354-5155-6 ตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเลือกฯ และรายชื่อนักเรียนที่ถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชันกลาง วันที่ 28-30 เม.ย.2556 www.cuas.or.th ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายวันที่ 9 พ.ค.2556 www.cuas.or.th สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 14-16 พ.ค.2556 และมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 22 พ.ค.2556 www.cuas.or.th