รับตรง เพิ่มเติม คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2556


คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
- โครงการรับสมัครนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ  เปิดรับสมัคร 9 เมษายน ถึง 9 พฤษภาคม 2556

   รายละเอียด   -  รับสมัครออนไลน์
-โครงการโอลิมปิกวิชาการ รับสมัคร 1-30 เมษายน 2556
  รายละเอียด   -ใบสมัคร