รับตรง สาขาสื่อมวลชนศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ (B.J.M.) ม.ธรรมศาสตร์ 2556 รอบที่ 2


 
ปริญญาตรี หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อมวลชนศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ (B.J.M.) รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 เปิดรับสมัคร 9 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2556