รับตรง สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2556


ครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ  ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2556  ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์

การสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชำระเงินที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ มิฉะนั้นข้อมูลของผู้สมัครจะไม่ถูกนำมาคัดเลือกเพื่อการสอบสัมภาษณ์