ระเบียบการ รับตรง ภาคพิเศษและภาคปกติ ม.บูรพา ครั้งที่ 2 2556


ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษและภาคปกติ (หลักสูตร 4 ปี) ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2556 (เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก 1. ผลคะแนน GPAX (6 ภาคเรียน)
2. ผลคะแนนโอเน็ต ) ระเบียบการ    [CLICK] เพื่อสมัครวันที่ 22 เม.ย. – 14 พ.ค. 2556