รับตรง คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2556 รอบที่ 3


คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์เปิดรับนิสิตใหม่ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 - สมัครด้วยตนเองพร้อมสอบสัมภาษณ์ 8 - 9 - 10 พฤษภาคม 2556
 

รายละเอียดทั้งหมด http://www.sbai.agro.ku.ac.th/inews/photo/266.pdf