รับตรง รอบ2 ภาคพิเศษ คณะอุสาหกรรมเกษตร ม.เกษตร 2556


UploadImage

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะอุสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตร ปีการศึกษา 2556

สาขาที่เปิดรับ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการบันจุ รับจำนวน 39 คน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รับจำนวน 36 คน
- สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร รับจำนวน 38 คน...
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับจำนวน 28 คน
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ รับจำนวน 55 คน

คุณสมบัติ
- จบการศึกษาชั้น ม.6
- มีผลการสอบGAT รหัสวิชา 85 ,PAT1 รหัสวิชา 71  , PAT2 รหัสวิชา 72
- GPAX 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00

กำหนดการ
รับสมัคร 17-19 เมษายน 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 19 เมษายน 2556
สอบสัมภาษณ์ 23 เมษายน 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 24 เมษายน 2556


ที่มา : http://www.sbai.agro.ku.ac.th/index.php