ตารางสอบ SMART - I เพื่อยื่นเข้า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ 2557


ตารางสอบ SMART - I เพื่อยื่นเข้า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ ,  ม.ธรรมศาสตร์ 2557

กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่

ครั้งที่สนามสอบรับสมัครวันสอบ
1/2556มธ.รังสิต25 ก.พ. - 3 มี.ค. 5617 มี.ค. 56
2/2556มธ.รังสิต25 มี.ค. - 31 มี.ค. 5621 เม.ย. 56
3/2556มธ.รังสิต22 เม.ย. - 28 เม.ย. 5619 พ.ค. 56
4/2556มธ.รังสิต27 พ.ค. - 2 มิ.ย. 5616 มิ.ย. 56
5/2556มธ.รังสิต24 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 5614 ก.ค. 56
6/2556มธ.รังสิต29 ก.ค. - 4 ส.ค. 5618 ส.ค. 56
7/2556มธ.รังสิต26 ส.ค. - 1 ก.ย. 5615 ก.ย. 56
8/2556มธ.รังสิต30 ก.ย. - 6 ต.ค. 5620 ต.ค. 56
9/2556เชียงใหม่28 ต.ค. - 3 พ.ย. 5617 พ.ย. 56
10/2556สุราษฎร์ฯ28 ต.ค. - 3 พ.ย. 561 ธ.ค. 56
11/2556มธ.รังสิต25 พ.ย. - 1 ธ.ค. 5615 ธ.ค. 56
12/2556ขอนแก่น25 พ.ย. - 1 ธ.ค. 5622 ธ.ค. 56
1/2557มธ.รังสิต18 ธ.ค. - 24 ธ.ค. 5612 ม.ค. 57


ตัวอย่างข้อสอบเกณฑ์รับตรงฯ    เกณฑ์ BBA
ตารางแจกแจงคะแนน
หน้าเว็บไซต์หลัก   http://smart.bus.tu.ac.th/