ลุ้นประกาศผล O-NET 2555 ม.6 : 25 มีนาคม นี้ !!


    
 ล่าสุด!! มีน้องคนหนึ่งแจ้งมาจากโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ว่า... "วันนี้ได้ไปช่วยครูทำใบ ปพ.1 ให้น้องๆ ม.3 เห็นว่า O-NET ม.6 จะประกาศให้โรงเรียนทราบ 20 มี.ค. ส่วนนักเรียนจะ
สามารถดูผ่านเว็บ สทศ.ได้ 25 มี.ค. นี้ครับ โดยข้อมูลนี้ยืนยันจากครูฝ่ายวิชาการว่า เขตพื้นที่การศึกษาแจ้งมาว่าต้องส่งเกรดของ ม.3 และ ม.6 ก่อนวันที่ 1 เม.ย. ให้กับ สพฐ. ครับ ทั้งนี้ทาง ร.ร.ได้แจ้งนักเรียนให้ไปรับใบ ป.พ.1 พร้อมใบจบในวันที่ 26 มี.ค.นี้