รับตรงภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา รอบที่ 2


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยการจัดการประจำปีการศึกษา 2556  รอบที่ 2 โดยพิจารณาจากคะแนนสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ GAT และ PAT
 เริ่มรับสมัครจากวันนี้ - 3 เมษายน 2556
ระเบียบการ http://sbba.ms.src.ku.ac.th