เปิดรับสมัครสอบ CU-TEP และ CU-SCIENCE 1-11 เมษายน
สำหรับน้องๆที่กำลังจะขึ้น ม.6 ใครที่อยากจะเข้าหลักสูตรอินเตอร์ หรือ หลักสูตรภาษาไทย คณะวิทยาศาสตร์  ให้สอบเก็บคะแนนไว้แล้วนำคะแนนไปยื่นรับตรงในภายหลังนะครับ  - หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.atc.chula.ac.th/index2.html
การรับตรง คณะวิทยาศาสตร์ จุฬา สามารถ ยื่นได้ทั้ง 2 อย่าง
7 วิชาสามัญ หรือ Cu-Science ก็ได้นะครับ