สพฐ.เผยยอดสมัครเรียน ม.1 กทม.4 หมื่นกว่าคน


เมื่อวันที่ 18 มีนาคม นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปีการศึกษา 2556 ว่า
ภาพรวมการรับนักเรียนหลังจากเปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่ 14-18 มีนาคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่อาจจะมีโรงเรียนบางกลุ่มที่มีความเข้าใจคาดเคลื่อนเกี่ยวกับการนำคะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน(โอเน็ต) มาใช้ในการสมัครเข้าเรียน ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาสพฐ.ได้ทำความเข้าใจไปแล้วว่าให้โรงเรียนสามารถไปดึงข้อมูลคะแนนโอเน็ตของนักเรียนที่สมัครจากเว็บไซต์สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.)ได้เลยจะได้ไม่ต้องให้นักเรียนวิ่งไปที่โรงเรียนเดิมเพื่อนำหลักฐานคะแนนโอเน็ตมายื่น แต่ก็พบว่าหลายโรงเรียนยังเข้าใจคาดเคลื่อนอยู่ ฉะนั้นสพฐ.จึงได้ส่งเอสเอ็มเอสแจ้งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 280 แห่งว่า ให้รับสมัครนักเรียนทุกคนก่อน ส่วนเอกสารายละเอียดเกี่ยวกับโอเน็ตที่มีปัญหาก็ให้รวบรวมส่งภายในวันที่ 22 มีนาคมนี้ เพราะไม่อยากให้ประเด็นนี้เป็นปัญหาที่โรงเรียนจะไม่รับสมัครนักเรียน นอกจากนี้ สพฐ.ยังได้เปิดศูนย์ปฎิบัติการการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556 โดยมอบหมายให้นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นผู้อำนวยการดำเนินการในเรื่องนี้ ซึ่งศูนย์ดังกล่าวจะประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาให้รายงานสถานการณ์การรับนักเรียน โดยเฉพาะกรณีการใช้คะแนนโอเน็ตมาเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการรับนักเรียน
เลขาธิการกพฐ. กล่าวต่อว่าสำหรับข้อมูลจำนวนผู้สมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ในโรงเรียนอัตราการแข่งขันสูง ในส่วนของ สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร มีการรายงานข้อมูลการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-17 มีนาคม ยอดสมัครรวม 23,280 คน แผนการรับ 21,759 คน อาทิ ร.ร.สามเสนวิทยาลัย 1,162 คน ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย 1,137 คน ร.ร.สตรีวิทยา 971 คน ร.ร.ศึกษานารี 887 คน ร.ร.มัธยมวัดสิงห์ 838 คน ร.ร.โยธินบูรณะ 831 คน ร.ร.บางปะกอกวิทยาคม 830 คน ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 828 คน ร.ร.เทพศิรินทร์ 754 คน ร.ร.โพธิสารพิทยากร 717 คน ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 708 คน และ ร.ร.ศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ 668 คน ส่วน สพม.เขต 2 กรุงเทพฯ มีการรายงานข้อมูลการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-16 มีนาคม มียอดสมัครรวม 23,494 คน แผนการรับ 13,050 คน อาทิ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1,190 คน ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย 1,143 คน ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1,060 คน ร.ร.สตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์ 958 คน ร.ร.หอวัง 899 คน ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 จำนวน 799 คน ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 740 คน ร.ร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 736 คน และ รร.สารวิทยา 628 คน ทั้งนี้เมื่อรวมยอดสมัครทั้งสองเขตพื้นที่การศึกษามีจำนวน 46,774 คน

Credit http://www.matichon.co.th/