เภสัชฯ ม.รังสิต จัดค่ายความฝันสู่การเป็นเภสัชกร ครั้งที่ 7


UploadImage


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการค่ายความฝันสู่เภสัชกร ครั้งที่ 7 (RSU Pharmacy Dream camp #7) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบและเข้าใจถึงปรัชญา และรายละเอียดพื้นฐานของหลักสูตรฯ รวมถึงบทบาทหน้าที่และวิชาชีพของเภสัชกรในงานด้านสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2553 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 4/1 มหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภก.ธนภัทร ทรงศักดิ์  รักษาการคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธีเปิด
 
            ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ โดย ศ.ภญ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เจ้าของฉายาเภสัชกรยิปซี , การบรรยายเกี่ยวกับสายวิชาเภสัชศาสตร์ (Pharmaceutical Sciences) และสายวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care) โดย ดร.ภก.นันทชัย หาญประมุขกุล และ อ.ภก.ชัยวัฒน์ ลิ้มประเสริฐ และรุ่นพี่ศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะเภสัชศาสตร์ โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 1420-22