รับตรง วิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 56ด่วน เปิดรับตรง ปี 2556 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
(ภาคภาษาอังกฤษ) คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตร

สมัครได้ตั้งเเต่วันที่ 1 มีนาคม - 19 เมษายน 2556
 
pplicants must have earned a secondary school (or equivalent) degree from an accredited school or expect to by the time of admission to the program. Those graduating from high school abroad must have their high school diploma accredited by Thailand’s Ministry of Education. All applicants must meet the admission criteria for both English and Math proficiency tests.
 
English Proficiency Test

Applicants may submit at least one of these following test scores:
• TOEFL with a minimum score of 525 (Papers-based), 196 (Computer-based), 69 (internet-based)
• IELTS with a minimum band of 5.5
• SAT I (Critical Reading) with a minimum score of 380
• CU-TEP with a minimum score of 525
• TU-GET with a minimum score of 525
• GAT Part 2 (English) with a minimum score of 80
 
Mathematics Proficiency Test ( ถ้า PAT1 ไม่ถึง ให้ยื่นเกรดเอานะครับ )
Applicants may submit at least one of these following test scores:
• SAT I (Math) with a minimum score of 600
• PAT 1 (Math) with a minimum score of 70
• Math grade point average for high school education at least 3.00, or equivalent
All scores can be AT MOST two–year old by the time of admission.
All applicants are also required to pass the admission interview, which is conducted in English. 
 

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.becon.eco.ku.ac.th
Open House วันที่ 18 มีนาคม 2556 โทร 02-561-3474 ,02-579-8739