6มี.ค.สทศ.ให้คำตอบแพต 2วิทยาศาสตร์ผิดพลาดหรือไม่“สัมพันธ์” ยัน 6 มี.ค.รู้ผลแพต 2 วิชาวิทยาศาสตร์ ผิดพลาดจริงหรือไม่ ถ้าผิดจะยกประโยชน์ให้นักเรียน 3 คะแนน แจงตรวจสอบล่าช้า เพราะต้องการรอบคอบ เนื่องจากกระทบเด็กส่วนใหญ่ วอนนักเรียนมั่นใจสทศ.พร้อมจัดสอบโอเน็ตรอบพิเศษ


ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.)ได้จัดทดสอบวัดความถนัดทั่วไปหรือแกตและความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือแพต ครั้งที่ 2/2556 ระหว่างวันที่ 2-5 มี.ค. และมีนักเรียนม.6 ได้โพสต์ข้อความผ่าน www.dek-d.com ระบุว่าข้อสอบ แพต 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ที่สอบเมื่อวันที่ 3 มี.ค.ที่ผ่านมาพบว่า มีคำตอบที่ถูกต้อง 2 ข้อ และเรียกร้องให้ สทศ.ออกมาชี้แจง ขณะเดียวกันลุ้นด้วยว่าอาจจะได้คะแนนฟรีนั้น วันนี้(5 มี.ค.) รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤษ์ ผอ.สทศ. เปิดเผยว่า ในวันที่ 6 มี.ค. นี้ จะรู้แน่นอนว่าข้อสอบดังกล่าวผิดพลาดจริงหรือไม่ ซึ่งถ้าผิดสทศ.จะต้องยกประโยชน์ให้กับเด็ก และเท่าที่ตรวจสอบข้อสอบนี้มี 3 คะแนน ส่วนที่หลายฝ่ายมองว่าการตรวจสอบของสทศ.ล่าช้านั้น ตนอยากชี้แจงว่า สทศ.ต้องการพิจารณาเรื่องนี้ให้รอบคอบ เพราะเป็นเรื่องกระทบกับนักเรียนส่วนใหญ่ และมีการตรวจสอบเฉพาะข้อสอบที่นักเรียนโพสต์เท่านั้น แต่หลังจากที่นักเรียนสอบแกตและแพตเสร็จทุกวิชาแล้ว สทศ.จะมีการตรวจสอบข้อสอบและคำเฉลยอย่างละเอียดอีกครั้งอยู่แล้ว ก่อนที่จะประกาศผลให้นักเรียนทราบ ดังนั้นตนไม่อยากให้นักเรียนกังวลและขอให้มั่นใจใน สทศ.ต่อไป
รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ สทศ.พร้อมที่จะจัดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ โอเน็ต ปีการศึกษา 2555 รอบพิเศษ แล้ว โดยจะมีการสอบ 2 กรณี คือ 1. กรณีผู้ที่เกิดเหตุสุดวิสัย ได้แก่ ภัยธรรมชาติ โรคระบาด เหตุฉุกเฉินอันเกิดแก่บิดามารดาจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบได้ เป็นต้น ซึ่งนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบ จำนวน 1,516 คน แยกเป็นนักเรียนระดับชั้นและวันที่สอบ ดังนี้ ป.6 จำนวน 354 คน
สอบวันที่ 6 มี.ค. ม.3 จำนวน 646 คน สอบวันที่ 6-7 มี.ค. และม.6 จำนวน 516 คน สอบวันที่ 6-7 มี.ค.

และ 2.กรณี นักเรียน ม.6 ที่ได้รับผลกระทบจากข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุด 200 ผิดพลาด ใน 7 ศูนย์สอบ จำนวน 77,906 คน สอบวันที่ 7 มี.ค. เฉพาะกรณีที่ 2 แยกเป็นศูนย์สอบและจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบดังนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 17,091 คน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 3,274 คน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 2,509 คน มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จำนวน 14,208 คน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 14,861 คน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 6,205 คน และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 19,758 คน
“เดิม สทศ. เคยแจ้งเบื้องต้นไว้ว่ามีนักเรียนได้รับผลกระทบจริง ๆจากสอบโอเน็ต วิชาวิทยาศาสตร์ ชุด 200 ที่ ผิดพลาด ประมาณ 40,000 คน ซึ่งเป็นตัวเลขจากจำนวนข้อสอบที่ผิดจริง ๆเท่านั้น แต่เพื่อประโยชน์ของนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด สทศ.จึงเปิดให้นักเรียนที่สอบโอเน็ตวิชาวิทยาศาสตร์ทั้ง 7 ศูนย์ ซึ่งมีจำนวน 77,906 คน ถ้าใครต้องการมาสอบใหม่ก็สามารถเข้าสอบได้ทันที แต่ถ้านักเรียนคนใดไม่มาสอบ สทศ.ก็จะใช้ข้อสอบเดิมที่นักเรียนได้สอบไว้แล้วมาตรวจ ซึ่งนักเรียนที่ต้องการสอบใหม่ให้มาสอบตามเวลาที่กำหนด โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางเวบไซต์ของสทศ. www.niets.or.th เพื่อป้องกันความผิดพลาดและไม่ให้เสียผลประโยชน์” รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าว