เปิดรับจบป.ตรีและนศ.วิศวะปี3 สอบคัดเป็นนักบินฝึกหัดทุนการบินไทย


UploadImage


 
บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักบินฝึกหัดทุนการบินไทย  ประจำปี 2556  ประเภทบุคคลทั่วไป (student pilot)
 
 
โครงการนี้เปิดโอกาสให้ทั้งบุคคลทั่วไปที่จบปริญญาตรี และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 3 จาก 9 สถาบันเพื่อเข้าสอบคัดเลือกเป็นนักบินฝึกหัดทุนการบินไทย  
 
 
คุณสมบัติเบื้องต้น

 - ชายไทย  อายุไมเกิน 30 ปี (นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2526 เป็นต้นไป)
 
-  พ้นพันธะทางทหาร (สต.8 หรือ สต.43)
 
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขา
 
- พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

- สุขภาพดี  สายตาดี
 
- มีความสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร

- เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 2.5 ขึ้นไป
 
-   อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 

UploadImage


พิเศษ     ในปีนี้  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 3 เข้าสอบคัดเลือกเป็นนักบินฝึกหัดทุนการบินไทย  โดยต้องศึกษาอยู่ที่สถาบันดังนี้
 
 
1.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
2.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
3.  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินทธ (SIIT)
 
4.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
5.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
7.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
8.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
9.  มหาวิทยาลัยมหิดล
 
การรับสมัคร
 
สมัครผ่าน internet ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 5 เมษายน 2556 เท่านั้น

สำหรับประเภทบุคคลที่มีใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี เปิดรับสมัครวันที่ 20-26 กรกฏาคม 2556
 
ดูรายละเอียดที่
 
facebook : TG Pilot Recruitment
 
internet : www.tgpilotrecruitment.com
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
 
0-2545-4093, 0-2545-3658, 0-2545-1656