บดินทรเดชา 2 เปิดรับสมัครสอบ ม.1 วันแรก ไร้ปัญหา


UploadImage


ผู้อำนวยการ รร.บดินทรเดชา 2 ยอมรับการปรับสัดส่วนห้องเรียน ม.1  เพื่อรองรับ ม.4 อาจมีผลกระทบต่อนักเรียนที่ต้องการสอบเข้าโรงเรียนมีชื่อเสียง ขณะที่การเปิดรับสมัครสอบเข้า ม.1 วันแรกที่โรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แม้ผลคะแนนโอเน็ตจะยังไม่ออก โดยจะออกพรุ่งนี้
 
นายโชว์นันต์ มารุตวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กล่าวว่า การเปิดรับสมัครสอบ นักเรียนชั้น ม.1 ทั้งในและนอกพื้นที่บริการ เพื่อสอบเข้าโรงเรียนปีนี้กำหนดจำนวนรับ 632 คน น้อยกว่าปีที่ผ่านมาที่กำหนดกว่า 700 คน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ให้โรงเรียน เพิ่มห้องเรียน ม.4 ให้เพียงพอกับนักเรียน ม.3 เดิม ที่มีความประสงค์จะเรียนต่อในชั้นม.4 และมีผลการเรียนอยู่ในเกรด 2 ขึ้นไป ทำให้ผู้ปกครองอาจมองว่าปีนี้การสอบเข้าจะมีการแข่งขันสูงขึ้น ส่วนความเป็นไปได้ที่จะขยายจำนวนการรับเพิ่มขึ้น จะรู้ผลหลังประกาศผลเด็กที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนมีชื่อเสียงแห่งอื่นและสละสิทธิ์ ทำให้บัญชีสำรองถูกเรียกขึ้น
 
สำหรับผลคะแนนโอเน็ตที่นำมารวมร้อยละ 20 ในการสอบเข้า ม.1 ผู้ปกครองสามารถนำผลคะแนนที่จะออกในวันพรุ่งนี้ (15 มี.ค.) มาให้โรงเรียนในภายหลัง ส่วนข้อสอบที่ถูกปรับเปลี่ยนไปจากเดิมมีเพียง 4 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และสังคมศึกษา เท่ากับร้อยละ 90 คะแนนโอเน็ตอีกร้อยละ 10 ปีนี้ เปลี่ยนเป็น 5 วิชาหลัก โดยเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษ และให้น้ำหนักทั้ง 5 วิชา ลดลงเหลือร้อยละ 80 แต่โอเน็ตเพิ่มเป็นร้อยละ 20
 
ด้านนายสิทธิชัย ดรุณวัติ ผู้ปกครองนำบุตรสาวที่อยู่เขตบางกะปิ มาสมัครสอบเข้าชั้น ม.1 ที่โรงเรียนแห่งนี้กล่าวว่า แม้อยู่นอกพื้นที่เขตการศึกษาแต่ความเป็นจริงบ้านอยู่ใกล้โรงเรียน และลูกคนโตก็เรียนโรงเรียนนี้ ชั้น ม.6 เตรียมความพร้อมให้ลูกสาวคนนี้แล้ว โดยโรงเรียนเดิมคือโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ทางอาจารย์ได้บอกกับเด็กๆ แล้วว่าปีนี้เนื้อหาการสอบจะเข้มข้นขึ้น ทางโรงเรียนจึงได้เพิ่มการสอบพิเศษให้กับเด็กในโรงเรียน โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่ถูกเพิ่มเข้ามา และเมื่อลองนำลูกมาสอบพรีเทสต์ที่โรงเรียนจัดขึ้น ก็พบว่าอยู่ในลำดับต้นๆ 20 กว่า จากผู้สอบจำนวนเกือบ 2,000 คน ทำให้มีความมั่นใจระดับหนึ่งว่าลูกน่าจะสอบเข้าที่โรงเรียนแห่งนี้ได้
 
สำหรับบรรยากาศการรับสมัครวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางโรงเรียนได้แบ่งโซนการรับสมัครนักเรียนให้เห็นเด่นชัดเพื่อความสะดวกของผู้ปกครองเป็นนอกเขตและในเขตพื้นที่ ซึ่งมีอยู่ 4 แขวง ได้แก่ แขวงคลองกุ่ม แขวงนวลจันทร์ แขวงนวมินทร์และแขวงรามอินทรา ซึ่งก่อนหน้านี้มีนักเรียนห้องพิเศษที่ทำการสอบคัดเลือกและประกาศผลไปแล้วจำนวน 4 ห้อง รวมทั้งหมด 132 คน
 
สำหรับการสอบเข้า ม.1 ในสังกัด สพฐ.กำหนดไว้ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.10 น. ส่วน ม.4 ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30-14.30 น. - สำนักข่าวไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น