สพฐ. ยืนยันกำหนดรับสมัคร ม.1-ม.4 เหมือนเดิม


UploadImage


สพฐ. ยันกำหนดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ตามเดิม 14-18 มี.ค. พร้อมทำความเข้าใจให้โรงเรียนปลายทางที่รับสมัครตรวจสอบรับรองผลโอเน็ตของนักเรียนแต่ละคนเอง ฝากนักเรียนที่สมัครทุกคนกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักให้ถูกต้อง เพื่อตรวจสอบได้รวดเร็ว
 
นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 สำหรับโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-18 มี.ค. 2556 ซึ่งจะใช้คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) มาประกอบการรับสมัคร โดยนายชินภัทรยืนยันว่า ยังคงกำหนดการเดิมในการรับสมัครนักเรียนในปีการศึกษา 2556 แม้ผลคะแนนโอเน็ตกำหนดประกาศผลในวันที่ 15 มีนาคม เนื่องจากผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบข้อมูลต่างๆ แล้ว หากเปลี่ยนแปลงวันรับสมัครอาจเกิดผลกระทบจนมีผู้เสียสิทธิได้ โดย สพฐ. ได้เรียกประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ว่า หากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศผลโอเน็ตไม่ทันจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้าง
 
“การเซ็นรับรองผลคะแนนโอเน็ตนั้นอาจให้โรงเรียนที่เปิดรับสมัครเซ็นรับรองได้เลย แต่ประเด็นนี้ยังไม่เป็นคำตอบสุดท้าย ผมขอหารือกับ สทศ. ก่อน ส่วนลดการรับ ม.1 เพื่อแก้ปัญหาเด็ก ม.4 ล้นที่นั่งเรียนนั้น สพฐ. ไม่ได้มีมาตรการบังคับ แต่ให้เป็นแนวทางแต่ละโรงเรียนนำไปปฏิบัติ” นายชินภัทร กล่าว
 
นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กล่าวถึงผลการประชุมได้ข้อสรุปแนวปฏิบัติจากเลขาฯ สพฐ. ว่า กำหนดการรับสมัครนักเรียนยังเป็นตามเดิมคือ วันที่ 14-18 มี.ค. 2556 ส่วนผลคะแนนโอเน็ต ทาง สทศ. คาดว่าน่าจะประกาศผลได้เวลา 12.00 น. วันที่ 15 มี.ค. โดยนักเรียน และโรงเรียนสามารถโหลดผลคะแนนทางอินเทอร์เน็ตได้ในเวลาประมาณไม่เกิน 14.00 น. โดยให้โรงเรียนมัธยมที่รับสมัครตรวจสอบและรับรองผลคะแนนโอเน็ตของนักเรียนแต่ละคนเอง ซึ่งมีรหัสเปิดและมีชั้นความลับที่จะไม่มีใครเข้าแก้ไขข้อมูลได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียนไม่ต้องไปขอประทับตรารับรองผลโอเน็ตจากโรงเรียนต้นทางหรือโรงเรียนเดิม
 
อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลเลขประจำตัวบัตรประชาชน 13 หลักอย่างถูกต้อง เพื่อสะดวกในการค้นหาผลโอเน็ตได้รวดเร็ว ถูกต้อ