รับตรงชิงทุน วิศวกรรมศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์ TEPE 56โครงการวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TEPE เป็นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 4 ปี สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนในประเทศไทย ตลอดหลักสูตร โดยการเรียนการสอนทั้งหมดจะเป็นภาษาอังกฤษ เปิดรับสมัครรอบชิงทุนการศึกษา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556
เปิดรับสมัคร 18 มีนาคม ถึง 2 พฤษภาคม 2556
สอบวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 จำนวน 3 วิชา
1. คณิตศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์
3. ภาษาอังกฤษ
ระเบียบการ  http://www.tep.engr.tu.ac.th/pdf
หน้าเว็บไซต์หลัก http://www.tep.engr.tu.ac.th/