โครงการค่ายแนะแนวสานฝันสู่พยาบาล ครั้งที่ ๓ ตอน "Nurse not Nerd "โครงการค่ายแนะแนวสานฝันสู่พยาบาล ครั้งที่ ๓ ตอน "Nurse not Nerd " จัดขึ้นวันที่ ๒๖-๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นีwww.nurse.tu.ac.th และฝ่ายแนะแนวโรงเรียน