รับตรง ม.บูรพา ปีการศึกษา 2556 รอบที่ 2


ผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ครั้งที่ 2

ประเภทรับตรงทั่วประเทศ ครั้งที่ 2
สามารถบันทึกข้อมูลผู้สมัคร และพิมพ์ใบสมัคร ได้ที่
ตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. - 7 มี.ค. 56
(เริ่มวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป)