ค่ายฮักน้อง #9 : โครงการฮักน้องสานฝัน ม.มหิดลค่ายฮักน้อง #9 : โครงการฮักน้องสานฝัน แบ่งปันประสบการณ์
จากชมรมชาวเหนือ มหาวิทยาลัยมหิดล

หมดเขตส่งใบสมัคร วันที่ 4 มีนาคม 2556 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์)
ประกาศผล วันที่ 9 มีนาคม 2556
กำหนดการชำระเงิน วันที่ 11- 13 มีนาคม 2556
*หมายเหตุ ค่าร่วมโครงการค่ายฮักน้องครั้งที่ 9 จำนวน 400 บาท

ปล. รีบ ๆ กันหน่อยน้าา พี่ ๆ ไม่อยากให้น้องพลาดค่ายนี้ แล้วเจอกันจ้าา *O*
http://www.mediafire.com/view/?d17jj223scem83c