ปฏิทินการรับตรง ภาคพิเศษและภาคปกติ ม.บูรพา 2556 ครั้งที่ 1


ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษและภาคปกติ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556
(ระเบียบการคัดเลือกจะเริ่มให้ดาวน์โหลดวันที่ 1 มีนาคม-8 เมษายน พ.ศ. 2556)
 
ปฎิทิน http://regservice.buu.ac.th/text/car.pdf