รับตรง สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน 56


ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนึกศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วันที่ 9-11 พ.ค. 2556

( รู้ผลแอดแล้วค่อยมาสมัคร )