รับตรง + ทุน คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2556


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 120 คน

คุณสมบัติ
กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัถยมปลาย หรือ สำเร็จการศึกษา จากสายวิทย์ - คณิต
มีน้ำหนักตัวสัมพันธ์กับส่วนสูง
มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและจิตใจ
ทุนเพชรสุนันทา จำนวน 2 ทุน เป็นทุนเต็มจำนวนนะครับ
เปิดรับสมัคร  14 กุมภาพันธ์  ถึง 4 เมษายน 2556
ค่าเทอม ประมาณ 30,000  บาท 1 ปีมี 3 เทอม  ( ดังนั้น 1 ปีประมาณ 90,000 บาท)