ประกาศผล รับตรง จุฬาฯ 19 ก.พ. 8.30 น !!!


อีกไม่กี่วันก็ประกาศผลแล้วจ้า
ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนด้วยนะครับ

HyperLinkHyperLink

กำหนดการ

  รับสมัคร   วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2556
  ตรวจสอบสถานะการสมัครสมบูรณ์   วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2556
  ทักท้วงสถานะการสมัคร   วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2556
  ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน   วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
  ทักท้วงคะแนน   วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์   วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
  ทักท้วงการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
  สอบสัมภาษณ์   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์   วันที่ 1 มีนาคม 2556
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา   วันที่ 26 มีนาคม 2556