ค่ายวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ ครั้งที่3(TMECamp#3)


ค่ายวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุครั้งที่ 3 (TMECamp#3)
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 วัน 3 คืน 26-29 เมษายน 2556

เชิญชวนน้องม.ปลายสายวิทย์-คณิตทั่วประเทศพบกับ
ก้าวแรกแห่งประสบการณ์ที่น้องจะรู้ว่าภาควิชาวิวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
เรียนกันอย่างไร
  จบแล้วไปทำอะไร  ชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร มาค้นหาคำตอบกับเราได้ที่นี่

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 22 มีนาคม 2556

ติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
www.eng.kmutt.ac.th/tmecamp หรือ www.facebook.com/TMECamp3