ค่าย Phar Summer Camp#18 NU เภสัช นเรศวร


น้องๆม.4-ม.5 สายวิทย์-คณิต
วันเข้าค่าย 22 มี.ค. 2556-25 มี.ค. 2556

ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สนใจอ่านรายละเอียดการสมัคร ใบสมัคร ได้ที่นี่