จำนวนข้อสอบ O-NET แยกตามรูปแบบของข้อสอบ O-NET ป.6 , ม .3 / ม.6 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าอสอบได้แล้ว


พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ O-NET ม.6 และ เทียบเท่า ม.6 คลิกที่นี่

รูปแบบข้อสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2555

จำนวนข้อสอบ O-NET แยกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2555

จำนวนข้อสอบ O-NET จำแนกตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.6
จำนวนข้อสอบ O-NET จำแนกตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น