สทศ เพิ่มพักเที่ยง GAT-PAT เตรียมรถจัดส่งนักเรียน !!


ทางหน้าเว็บไซต์ สทศ.ได้แจ้งข่าว ปรับเวลาสอบวิชา PAT 5 เพื่อร่วมรณรงค์ให้นักเรียนไปเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร  

ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 2/2556 โดยจัดสอบในวันที่ 2 ถึง 5 มีนาคม 2556 ซึ่งตรงกับวันเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2556 นั้น
 
ในการนี้ สทศ.ได้หารือเบื้องต้นกับประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบฯ แล้ว จึงมีแนวทางดังนี้ ในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2556 เป็นการสอบวิชา PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ และ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ซึ่งมียอดผู้สมัครที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร และสมัครสอบทั้ง 2 วิชา คือ PAT 2 และ PAT 5 มีจำนวนประมาณ 2,800 คน ดังนั้น สทศ.จะปรับเวลาสอบวิชา PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู เป็นเวลา 14.00 - 17.00 น. เพื่อให้นักเรียนมีเวลาในการ พักกลางวันมากขึ้น และนักเรียนที่สอบในสนามสอบกรุงเทพฯ จะได้ไปใช้สิทธ์ในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร (จากเดิมสอบเวลา 13.00 - 16.00 น.) ทั้งนี้ สทศ.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและยินดีให้ความร่วมมือในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอย่างเต็มที่ รวมทั้งขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์ให้นักเรียน ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครในวันดังกล่าว
 
สำหรับเหตุผลที่ สทศ.ไม่เลื่อนวันสอบในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2556 (วิชา PAT2 และ PAT 5) นั้น ขอเรียนว่า หากเลื่อนวันสอบ จะส่งผลกระทบดังนี้
1. ส่งผลกระทบต่อนักเรียนที่สอบในวันที่ 3 มีนาคม 2556 ซึ่งผู้สมัครสอบวิชา PAT 2 (ทั่วประเทศ)
จำนวน 108,389 คน และวิชา PAT 5 (ทั่วประเทศ) จำนวน 81,429 คน
2. ส่งผลกระทบต่อนักเรียนและผู้ปกครองที่ได้เตรียมการเพื่อมาสอบในวันที่ 3 มีนาคม 2556
เช่น เตรียมที่พัก การเดินทาง ฯลฯ
3. ส่งผลกระทบต่อสนามสอบ ในการจัดเตรียมสนามสอบใหม่ ซึ่งสนามสอบต่างๆ อาจต้องใช้สถานที่ในการ ทำกิจกรรมของโรงเรียน อาจทำให้มีสนามสอบไม่เพียงพอ
4. ส่งผลกระทบต่อศูนย์สอบ ในการบริหารจัดการสนามสอบและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
5. ส่งผลกระทบต่อกรรมการคุมสอบและบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง ที่อาจติดภารกิจในวันดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม สทศ.จะนำเรื่องดังกล่าวเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบฯ ในวันที่ 30 มกราคม 2556 ต่อไป

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยกรณีปฏิทินการทดสอบแบบวัดความถนัดทั่วไป หรือ GAT และแบบวัดความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ PAT ครั้งที่ 2/2556 ที่สอบวันที่ 2-5 มี.ค.56 ซึ่งไปตรงกับวันเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร (กทม.) ในวันที่ 3 มี.ค. อาจส่งผลกระทบต่อนักเรียนผู้เข้าสอบที่มีสิทธิเลือกตั้งว่า ตนได้หารือกับเจ้าหน้าที่จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) แล้ว และได้มอบให้ สทศ.ประสานกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าจะสามารถจัดหน่วยเลือกตั้งไว้ที่สนามสอบ GAT-PAT ในเขต กทม. ทั้ง 26 สนามสอบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน รวมถึงให้นักเรียนสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้หรือไม่

ด้าน ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สทศ. กล่าวว่า ตนได้หารือกับ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แล้ว เห็นตรงกันว่าจะไม่มีการเลื่อนการสอบ GAT-PAT แน่นอน เพราะจะทำให้เกิดผลกระทบกับคนส่วนใหญ่ และสทศ.ได้มีการเตรียมความพร้อมการจัดสอบทั้งหมดไว้เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งนักเรียนและผู้ปกครองได้มีการวางแผนล่วงหน้าที่จะมาสอบด้วย แต่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง

ผู้ว่าฯ กทม. ก็จะเพิ่มเวลาพักกลางวันเฉพาะการสอบในวันที่ 3 มี.ค.เพิ่มขึ้นอีก 1 ชั่วโมง จากเดิมพักเวลา 11.30-13.00 น. จะเพิ่มเป็น 11.30-14.00 น. และเลื่อนสอบช่วงบ่ายเป็น 14.00-17.00 น. และวันที่ 30 ม.ค.นี้ ซึ่งจะมีการประชุมบอร์ด สทศ. ตนจะเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมด้วย

ผอ.สทศ.กล่าวด้วยว่า ในวันที่ 3 มี.ค.จะสอบ 2 วิชา ช่วงเช้า สอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เวลา 08.30-11.30 น. มีผู้เข้าสอบ 7,071 คน ส่วนช่วงบ่าย สอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู กลุ่มผู้เข้าสอบที่จะได้รับผลกระทบคือ ผู้ที่ต้องสอบทั้ง 2 วิชา ซึ่งมีจำนวน 2,821 คน นักเรียนกลุ่มนี้อาจต้องใช้ช่วงเวลาพักกลางวันที่เพิ่มเวลาให้อีก 1 ชั่วโมง ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส่วนผู้เข้าสอบที่สอบในช่วงเช้าก็สามารถไปใช้สิทธิในตอนบ่ายได้ และผู้เข้าสอบในช่วงบ่ายก็สามารถไปใช้สิทธิในช่วงเช้าได้ ทั้งนี้ สทศ.ส่งเสริม และสนับสนุนความเป็นประชาธิปไตย จึงอยากให้เด็กทุกคนไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง ซึ่งขณะนี้กำลังรวบรวมข้อมูลของหน่วยเลือกตั้งว่าตั้งอยู่ที่ใดบ้าง และอาจจะต้องขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนที่เป็นสนามสอบจัดรถรับส่งนักเรียนไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้ง.