สุดยอด คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ธรรมศาสตร์ผงาด คว้า EQUIS มาตรฐานการศึกษาระดับโลก    
   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สร้างชื่อสะท้านโลกกับการได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับโลก EQUIS ส่งผลขึ้นแท่นสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจแห่งเดียวในเมืองไทยที่ได้รับการรับรองครบทุกระดับ เผยมาตรฐานสุดเข้ม ทั้งโลกมีแค่ 1% ที่ผ่านเกณฑ์

 
รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       รองศาสตราจารย์ ดร. กุลภัทรา สิโรดม คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า European Foundation for Management Development (EFMD) ซึ่งเป็นสถาบันที่ให้การรับรองมาตรฐานการศึกษาด้านบริหารธุรกิจระดับโลกที่มีชื่อเสียงสูงสุดของยุโรป ได้ประกาศการรับรองคุณภาพมาตรฐาน EQUIS (European Quality Improvement System) ให้กับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีการจัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก และหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย
      
       ที่ผ่านมา สถาบัน EFMD ให้การรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับโลก EQUIS กับสถาบันด้านบริหารธุรกิจชั้นนำทั่วโลก อาทิ INSEAD (France), Babson College (USA), London Business School (UK), Cambridge Business School (UK), Melbourne Business School (Australia), School of Economics and Management, Tsinghua University (China) และ NUS Business School (Singapore)
      
       ทั้งนี้ ทั่วโลกมีสถาบันที่สอนด้านบริหารธุรกิจมากกว่า 10,000 แห่ง แต่มีเพียง 1% จาก 39 ประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับโลก EQUIS
      
       “กว่าที่คณะฯ จะผ่านกระบวนการการได้รับรองมาตรฐานระดับโลก EQUIS ต้องใช้เวลาประมาณ 2 ปี ในการผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่เข้มข้นมาก ซึ่งมีทั้งหมด 10 มิติ เช่น คุณภาพหลักสูตร นักศึกษา คณาจารย์ ผลงานวิจัย กิจกรรมเพื่อสังคม และความเป็นนานาชาติ เป็นต้น คณะฯ เคยยื่นขอเข้ากระบวนการการประเมิน (Eligibility) ในปี 2549 แต่ไม่ผ่าน จนกระทั่งปลายปี 2555 จึงได้รับการรับรองมาตรฐาน EQUIS อย่างเต็มภาคภูมิ”

 
มาตรฐาน EQUIS (European Quality Improvement System)
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิเทศสัมพันธ์ คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ให้สัมภาษณ์ว่า หัวใจในการได้รับรองมาตรฐาน EQUIS คือ วิสัยทัศน์และความทุ่มเทของคณบดีที่ต้องระดมทีมงานทั้งคณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า หน่วยงานภายนอกทั้งในและนอกประเทศ เพื่อผลิตผลงานวิชาการ ทำกิจกรรมเพื่อสังคม และสร้างความเป็นนานาชาติที่เข้าเกณฑ์การประเมินของ EQUIS ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุก Business School ชั้นนำควรทำอยู่แล้ว
      
       คณะฯ ได้ผ่านขั้นตอนต่างๆ ในการประเมินคุณภาพ โดยขั้นตอนสุดท้ายสถาบัน EFMD ได้ส่งคณะผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นตัวแทนคณะกรรมการบริหาร (Peer Review Committee) มาประเมินคุณภาพ ซึ่งจาก 10 มิติที่ได้รับการประเมิน คณะกรรมการฯ ยกย่องชื่นชมด้าน “คุณภาพนักศึกษา” (Quality of Students) ของโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หรือ BBA (International Program) ในระดับสูงกว่ามาตรฐาน หรือ Above Standard
      
       “ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา BBA สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ อย่างต่อเนื่อง อาทิ รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกรณีศึกษานานาชาติ (International Case Competition) และ รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Chartered Financial Analyst (CFA) ในระดับประเทศ 4 สมัยซ้อน (2010 - 2013) ในระดับทวีปเอเชีย 2 สมัยซ้อน (2011 - 2012) และระดับโลก 1 สมัย (2012) ซึ่งยังไม่มีสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจใดในประเทศไทยที่สามารถครองแชมป์ได้มากเท่านี้”
      
       “3 ประโยชน์หลักๆ จากการได้รับรองมาตรฐาน EQUIS คือ หนึ่ง คณะฯ สามารถเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาด้านบริหารธุรกิจกับสถาบันชั้นนำระดับโลก สอง การสร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ และมหาวิทยาลัยบนเวทีโลก ทำให้สามารถดึงดูดนักศึกษาต่างชาติ โดยเฉพาะในย่าน ASEAN เข้ามาศึกษามากขึ้น เพราะคุณภาพใกล้เคียงกับสถาบันชั้นนำระดับโลกอื่นๆ และสาม การพัฒนามาตรฐานการศึกษาด้านบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในอนาคต Business School ที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ ก็ยากที่จะแข่งขัน เพราะ Business School ชั้นนำทั่วโลกสร้างแบรนด์จากพื้นฐานของคำว่า มาตรฐานคุณภาพล้วนๆ อย่างไรก็ตาม คณะฯ ยังคงต้องพัฒนามิติต่างๆ ที่ใช้ในการรับรองมาตรฐานต่อไป เนื่องจากทาง EFMD จะทำการประเมินคณะฯ อีกครั้งในประมาณต้นปี 2558 ”ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ กล่าวทิ้งท้าย