รับตรง ม.หัวเฉียว รอบก่อน ADMISSION ครั้งที่ 2 2556


มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบก่อน ADMISSION ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556

สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

คณะเทคนิคการแพทย์,พยาบาลศาสตร์,กายภาพบำบัด ,สาธารณสุข,เภสัชศาสตร์,คณะการแพทย์แผนจีน
         - โครงการส่งเสริมเทคนิคการแพทย์
         - โครงการเภสัชชุมชน (ทายาทร้านยา)

สมัครทางไปรษณีย์ 28 มกราคม ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2556
สมัครด้วยตัวเอง    28 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2556
 
คณะอื่นๆ  28 มกราคม ถึง 20 มีนาคม 2556
 
 
หน้าเว็บไซต์หลัก http://admission.hcu.ac.th/index.php