โครงการ CE Smart Camp ครั้งที่ 6 วิศวะ ลาดกระบัง ค่ายฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเนื่องด้วยสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ CE Smart Camp ครั้งที่ 6 (หรือ "CE Smart Camp #6") ขึ้นระหว่างวันที่ 1-6 เมษายน 2556 (ค่ายพักค้างคืน 6 วัน 5 คืน) ภายในค่ายจะมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ให้แก่น้องๆนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และแนะนำแนวทางในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พร้อมกิจกรรมสนุกสนานจากพี่ๆ โดยจัดอบรมเป็น 2 ส่วนคือ
1.) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network)
2.) การเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ (Robot)

โดยสมัครผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ ได้ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 15 มีนาคม 2556 ซึ่งการเข้าค่ายในครั้งนี้ "ฟรี" ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โดยทางค่ายได้จัดสถานที่พัก อาหาร และเอกสารประกอบการอบรมไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
สมัครลงทะเบียนออนไลน์และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cesmartcamp.com 
Facebook page : http://www.facebook.com/CeSmartCamp6
Twitter : https://twitter.com/CESMARTCAMP6
E-mail : cesmartcamp@hotmail.com
โทรศัพท์   0804422502 (พี่เจ ) ,0808297618(พี่ทิว)