ร.ร.นายร้อยตำรวจ แจ้งการปฏิบัติในการสอบข้อเขียนคัดนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงUploadImage

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประกาศแจ้งรายละเอียดและการปฏิบัติในการสอบรอบแรก (ข้อเขียน) ในการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ และบุคคลภายนอกหญิงเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2556


UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage