สพฐ.สรุปเบื้องต้นเลื่อนเปิดเทอมปี57เป็น10มิ.ย.และ26พ.ย.


UploadImage


เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผย ภายในเดือนมกราคมนี้ ได้ข้อสรุปการเลื่อนเปิดภาคเรียน เพื่อรับประชาคมอาเซียน
 
นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ว่า ที่ประชุมหารือเรื่องนโยบายการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่ง สพฐ.ได้จัดทำแผนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ โดยจะมีความชัดเจนใน 3 ส่วน ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการที่กำหนดระยะเวลาว่า ในปี 2556 จะมีเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม ทั้งในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาครู การพัฒนาผู้เรียน ความชัดเจนในเรื่องของเนื้อหาภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน เนื้อหาสาระที่นักเรียนควรได้เรียนรู้ และมีความรอบรู้อย่างแท้จริง และเรื่องความพร้อมของพื้นที่ คือ การกำหนดโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมดนี้จะเป็นแผนที่มีความชัดเจนเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ในการขยายผล และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้มีการตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาประจำเขตพื้นที่ และครอบคลุมทุกจังหวัด
 
ส่วนความคืบหน้าเรื่องการเลื่อนวันเปิดภาคเรียนรับประชาคมอาเซียนนั้น นายชินภัทร กล่าวว่า สพฐ.ได้ข้อสรุปเบื้องต้นแล้วว่าจะเลื่อนวันเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2557 โดยในภาคเรียนที่ 1 จะเปิดในวันที่ 10 มิถุนายน และภาคเรียนที่ 2 เปิดวันที่ 26 พฤศจิกายน อย่างไรก็ตามขณะนี้ สพฐ.กำลังรอผลการสำรวจจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งโรงเรียน ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และนักเรียน ว่าหากมีการเลื่อนเปิดภาคเรียนในวันดังกล่าวจะผลกระทบเกี่ยวกับกิจกรรมสำคัญ ๆ หรือไม่ โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนมกราคมนี้