ข่าวดี! สพฐ.จะปฏิรูปหลักสูตรเพื่อลดชั่วโมงเรียนลง


UploadImage


เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบุ การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาจะบูรณาการการเรียนรู้แบบครบวงจร เพื่อลดชั่วโมงการเรียนการสอนตามข้อคิดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 
นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้หารือเรื่องการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายของ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีความคืบหน้าแล้วว่าจะมีการทบทวนเนื้อหาบางส่วนที่ไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มสาระสังคมศึกษา ซึ่งสามารถทบทวนและปรับปรุงได้ อย่างไรก็ตามระหว่างรอการทบทวนเนื้อหาหลักสูตร สพฐ.ได้วิเคราะห์หลักสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเห็นว่าในเชิงปรัชญาและแนวทางการใช้หลักสูตรยังมีความทันสมัยอยู่ โดยเฉพาะหลักการของหลักสูตรที่มาตรฐานไม่ได้อิงเนื้อหาตายตัวยังคงเป็นหลักการที่ใช้ได้
 
นายชินภัทร กล่าวอีกว่า สพฐ.ได้นำข้อวิเคราะห์ของนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา ที่ว่าเด็กไทยเรียนมากแต่รู้น้อยมาพิจารณา พบว่าเรายังจัดการเรียนการสอนแบบแยกส่วน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่ครูเน้นว่าต้องสอนให้ครบหลักสูตรจนเด็กนักเรียนไม่สามารถรับได้ กระบวนการเรียนการสอนที่ครูจัดชั่วโมงสอนอย่างเคร่งครัด การให้การบ้านที่มีโครงงานแก่นักเรียนมากเกินไป รวมทั้งกระบวนการวัดและประเมินผลที่แยกส่วน จึงได้ข้อสรุปว่า สพฐ.จะปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้วิธีการบูรณาการแบบครบวงจร

โดยมอบให้สำนักวิชาการไปจัดทำคู่มือการบูรณาการการเรียนรู้แบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่ก่อนเปิดเทอม โดยครูต้องบูรณาการเนื้อหาทุกกลุ่มสาระ จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ลดชั่วโมงลงแต่ครอบคลุมเนื้อหาหลายกลุ่มสาระ บูรณาการการให้การบ้าน ซึ่งจะเป็นเรื่องใหญ่และเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน