การเดินเรือบาร์เธอร์ เปิดรับหลักสูตรนายประจำเรือ- คนประจำเรือพาณิชย์


UploadImage


โรงเรียนการเดินเรือบาร์เธอร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

เปิดรับรุ่นที่ 1/2556 ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2556

หลักสูตรที่เปิดรับ
 
หลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ เรียนทฤษฎี 10 เดือน ฝึกภาคทะเล 12 เดือน

คุณสมบัติ
 
เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป จบการศึกษาม.6 หรือเทียบเท่า/ปวส. และปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา สุขภาพแข็งแรง
 
หลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือกล
 
สำหรับผู้จบปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล,อุตสาหการ เรียนทฤษฎี 5 เดือน ฝึกภาคทะเล 8 เดือน และ work skill 2 เดือน เตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ 2 เดือน รวม 9 เดือน
 
สำหรับผู้จบ ม.6/ปวช./ปวส. หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ๆ เรียนทฤษฎี+ปฏิบัติ 10 เดือน ฝึกภาคทะเล 8 เดือน และ work skill 2 เดือน 
 
หลักสูตรคนประจำเรือพาณิชย์ สาขาเดินเรือ - ช่างกลเรือ
 
หลักสูตรธุรกิจพาณิชย์นาวีและโลจิสติกส์

ข้อมูลการรับสมัคร