ความคืบหน้า หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) ม.ธรรรมศาสตร์


 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ เตรียมรับการประเมินหลักสูตรโดยแพทยสภา ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2556ถ้าทุกอย่างผ่านไปด้วยดี ก็น่าจะได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเร็วๆ นี้ครับผม  ผมขอนำข้อมูลการรับสมัครมาให้ทราบก่อนนะครับ เพื่อใครสนใจจะได้เตรียมตัวทัน
 
เปิดรับสมัครนักศักษาในปีการศึกษาใด?
คาดว่าจะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2556 โดยเปิดเรียนเดือนสิงหาคม 2556 จำนวน 30 คน
 
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา?
- ผู้สมัครสอบจะต้องนำผลสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งมายื่นประกอบการสมัครโดย กำหนดหลักเกณฑ์ TU-GET ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ TOFEL ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5
- ผ่านการทดสอบในรายวิชาที่กำหนดได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ประกอบด้วย ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และ คณิตศาสตร์
 
สถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ?
ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ชั้นปีที่ 2-3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ชั้นปีที่ 4-6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตและ โรงพยาบาลตามที่กำหนด
 
น้องสามารถโหลดรายละเอียดหลักสูตรเข้าไปอ่านทั้งหมดได้ที่  
http://203.131.209.136/amsOAfile/OS145D9E.pdf