รับตรง ผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม ม.เกษตรศาสตร์ 56 
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนับสนุนให้ผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 36 คน 
 
เปิดรับสมัคร 4-8 กุมภาพันธ์ 2556
 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  http://www.sa.ku.ac.th/pr-news/Quota_Arts.pdf