เสนอกกอ.เพิ่มนักศึกษาพยาบาลรองรับอาเซียน

 UploadImage

เตรียมเก็บข้อมูลการลงทุนเพื่อเพิ่มจำนวน นศ.พยาบาล รองรับการเข้าสู่อาเซียน เสนอ กกอ.พิจารณาก่อนชง ครม.ของบเพิ่มต่อไป
       
รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รองเลขาธิการ กกอ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำโครงการเพิ่มการผลิตและ พัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยมี คณะพยาบาลศาสตร์ สภาการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย สำนักงบประมาณ เข้าร่วม ว่า ที่ประชุมมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ภายในปี 2557-2560 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องผลิตอัตราพยาบาล เพิ่มจำนวน 10,128 คน โดยจะทำให้มีสัดส่วนจำนวนพยาบาลต่อประชากร อยู่ที่ 1:400 คน ใช้งบประมาณในการผลิตพยาบาลทั้งหมด จำนวน 1,000 กว่าล้านบาท อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมเห็นว่าจำนวนตัวเลขดังกล่าว จะแปรผันตามจำนวนผู้ใช้บริการ ซึ่งเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อาจจะทำให้จำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น
       
       “ถึงเวลานั้นอาจจะต้องผลิตพยาบาลเพิ่มอีก ซึ่งก็จะต้องเพิ่มในส่วนของงบประมาณ รวมถึงงบลงทุนในการก่อสร้างอาคารสถานที่ โดยเฉพาะการก่อสร้างหอพักพยาบาลเพิ่มเติมเพื่อรองรับจำนวนนักศึกษาพยาบาล ซึ่งที่ประชุมจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) พิจารณา และเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขออนุมัติต่อไป” รศ.นพ.กำจร กล่าว
 
ที่มา- โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์