เกาหลีใต้มอบ 160 ทุนให้เยาวชนไปร่วมกิจกรรม

UploadImage

หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงความเสมอภาคทางเพศและครอบครัว (Ministry of Gender Equality and Family) สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) จัดกิจกรรม ค่ายเยาวชนของ International Youth Exchange Association (IYEA) โดยมอบทุนเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างร่วมกิจกรรมให้กับผู้เข้าร่วมทุกคน


โครงการนี้จัดขึ้น2 กิจกรรม คือ

1. กิจกรรมโครงการ The 2 nd Pyeongchange, Let’s Global Winner Camp ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่สาธารณรัฐเกาหลีได้รับเลือกให้เป็นเจ้า ภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว ปี ๒๕๖๑ โดยเชิญชวนเยาวชนอายุระหว่าง 13 – 19 ปี จำนวน 80 คน จาก 25 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 29  มกราคม – 3  กุมภาพันธ์  2556

กำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 11  มกราคม  2556

 2. กิจกรรมโครงการ The 1st Asia Youth Dream Camp ระหว่างวันที่ 19 – 24  กุมภาพันธ์  2556 จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การฝึกงานของเยาวชนอายุระหว่าง 15 – 21 ปี จำนวน 80 คน
จาก 13 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ระหว่างวันที่ 19 – 24 กุมภาพันธ์  2556


กำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 3 กุมภาพันธ์  2556

ทั้งนี้ ฝ่ายผู้จัดจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กับเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม(ยกเว้นค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน)

โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

www.iyea.or.kr

หรือ
 E-mail : miraha2@iyea.or.kr