รับตรง ศิลปากร อินเตอร์ SUIC รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2556

 
ศิลปากร อินเตอร์  ( วิทยาลัยนานาชาติ ศิลปากร )
ได้ รับประกาศนียบัตรจากการประกวดโรงแรมและโรงเรียนสอนการโรงแรมดีเด่นทั่ว โลกWorldwide Hospitality Awards 2010 ในฐานะโรงเรียนที่สามารถผลิตนักศึกษาเข้าไปทำงานในตำแหน่งสำคัญ"Best Professional Success"นับเป็นเพียงสถาบันเดียวของภูมิภาคเอเซียที่ได้เข้ารับประกาศนีย บัตรอันทรงเกียรตินี้ ทางสถาบันฯจะเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท

Application Period for the Academic Year 2/2012 and 1/2013

Intake 2
Apply in person Monday 7 th January 2013 – Friday 8th February 2013
Apply by mail Monday 7 th January 2013 – Wednesday 6th February 2013
สาขาที่เปิดรับสมัคร
ศิลปากรอินเตอร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี2 สาขาวิชา
BACHELOR of BUSINESS ADMINISTRATION in HOTEL MANAGEMENT โดยจะเรียนเกี่ยว ธุรกิจการโรงแรม ค่าเทอม ประมาณเทอมละ 80,000 บาท ตลอดหลักสูตรประมาณ 627,000 บาทถ้วน
2 BACHELOR of FINE ARTS in MULTIMEDIA DESIGN หรือ ออกแบบนิเทศน์ศิลป์ ค่าเทอมประมาณ  152,000 บาทตลอดหลักสูตรประมาณ 1,219,500 บาท ครับ

รายละเอียดทั้งหมด  http://www.suic.org