"ค่ายเยาวชนเรียนรู้และอนุรักษ์สัตว์ป่าครั้งที 19" คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์


"ค่ายเยาวชนเรียนรู้และอนุรักษ์สัตว์ป่าครั้งที 19" คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์


   สำหรับน้องๆระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 สายวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ ที่มีความสนใจในด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่า ค่าย "ค่ายเยาวชนเรียนรู้และอนุรักษ์สัตว์ป่าครั้งที 19" ขอเชิญน้องๆ เข้ามาร่วมทำกิจกรรม และสะสมประสบการณ์ใหม่ๆพร้อมกับพวกพี่ ^^ ชุมนุมอนุรักษ์สัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับสมัครทาง 
- ไปรษณีย์ ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มกราคม 2556
- ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ facebook : WILD LIFE CAMP VET KU
- ประกาศผล 17 กุมภาพันธ์ 2556