สาธิตราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับเรียนต่อ ม.1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2556


UploadImage


สาธิต ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2556
 
การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ม. 1 และ ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2556
 
 
- ดาวน์โหลดระเบียบการสมัครและสมัครผ่านเว็บไซต์ 
 
 ตั้งแต่วันนี้ - 20 ก.พ. 56
 
- สอบข้อเขียนโดยระบบคอมพิวเตอร์ 
 
  วันที่ 26-27 ม.ค. , 3,9-10 ก.พ. 56 (ม.1)
 
  วันที่ 23-24 ก.พ. 56 (ม.4)
 
- วันยื่นคะแนนสอบข้อเขียน
 
  วันที่ 26 ม.ค. 56 - 26 ก.พ. 56 (ม.1)
 
  วันที่ 23-26 ก.พ. 56 (ม.4)
 
- วันประกาศผลสอบข้อเขียน 
 
  วันที่ 28 ก.พ. 56
 
- วันสอบสัมภาษณ์
 
  วันที่ 2 มี.ค. 56
 
จำนวนนักเรียนที่รับเข้าศึกษาต่อ การสอบคัดเลือก
 
ระดับชั้น ม. 1 โครงการภาคภาษาอังกฤษ     รับ 60 คน
 
ระดับชั้น ม. 4 โครงการภาคภาษาอังกฤษ     รับ 60 คน
 
                แผนการเรียน วิทย์-คณิต       รับ 5 คน
 
                แผนการเรียน คณิต - อังกฤษ รับ 15 คน
 
- สมัครสอบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.sd.ssru.ac.th หรือ www.epsatit.com
 
- วันงาน open house : วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2556 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ไม่ต้องสำรองที่นั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น