สทศ.เตือนสมัครสอบ-ชำระเงิน GAT/PAT ก่อน 11 ธ.ค.นี้

ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เตือนผู้ที่ต้องการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2556 สมัครสอบ
ภายใน 10 ธ.ค. 55 และจะปิดชำระเงินวันที่ 11 ธ.ค. 55 ก่อนเวลา 20.00 น. ...
เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สทศ.ได้เปิดระบบการสมัครทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 2/2556 (สอบเดือน มี.ค. 2556) ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย.ถึง 10 ธ.ค. 55 นั้น เบื้องต้นยอดผู้สมัครสอบ GAT/PAT ล่าสุด เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 55 มียอดผู้สมัคร 155,000 คน และมียอดผู้ชำระเงิน 83,000 คน
ทั้งนี้ สทศ.จะทำการปิดระบบการรับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2556 ในวันที่ 10 ธ.ค. 55 เวลา 23.59 น. และจะปิดระบบการชำระเงินในวันที่ 11 ธ.ค. 55 เวลา 20.00 น. เพราะฉะนั้น ขอเตือนให้ผู้ที่ต้องการใช้คะแนนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2556 แต่ยังไม่ได้สมัคร หรือสมัครแล้ว แต่ยังไม่ได้ชำระเงินรีบดำเนินการสมัครและชำระเงินให้ทันตามกำหนดที่ประกาศ ไว้
รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวด้วยว่า สทศ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ สนามสอบ และพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ ในวันที่ 4 ม.ค. 56 กำหนดสอบวันที่ 2-5 มี.ค. 56 และประกาศผลสอบ 10 เม.ย. 56 โดย สทศ.ได้ขึ้นเนื้อหาการสอบ (Test Blueprint) และตัวอย่างกระดาษคำตอบของแต่ละวิชา สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th